Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak.
  • Çalışanların ve tedarikçilerin çevre konusunda bilinçlenmesini sağlamak.
  • Çevreye zarar vermeyecek ve kaynak kullanımında tasarruf sağlayacak uygun teknoloji ve yöntemler araştırmak ve takip etmek.
  • Çevrenin korunması için sürekli gelişme anlayışıyla çalışmalar yapmak.
  • İşyerinde eğitim ve katılım yoluyla çevre bilincini arttırmak.